non-profit-making

non-profit-making
non-profit-making on-profit-making adj. not commercially motivated; not profit-making; nonprofit; not for profit. [Narrower terms: {charitable, eleemosynary}]

Syn: nonprofit. [WordNet 1.5 +PJC]


The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • non-profit-making — non profit UK / US or non profit making UK / US adjective * a non profit organization works to help people in some way rather than to make a profit …   English dictionary

  • non-profit-making — adj. (of an enterprise) not conducted primarily to make a profit. * * * adjective not commercially motivated • Syn: ↑nonprofit • Similar to: ↑noncommercial * * * non profit making variant UK US Main entry: non profit …   Useful english dictionary

  • non-profit-making — also nonprofit making ADJ: usu ADJ n A non profit making organization or charity is not run with the intention of making a profit. [mainly BRIT] ...the Film Theatre Foundation, a non profit making company which raises money for the arts …   English dictionary

  • non-profit-making organisation — / nɒn prɒfɪt meɪkɪŋ ɔ:gənaɪ zeɪʃən/, non profit organisation /nɒn prɒfɪt ɔ:gənaɪˌzeɪʃ(ə)n/ noun an organisation (such as a club) which is not allowed by law to make a profit ● Non profit making organisations are exempted from tax. (NOTE: Non… …   Marketing dictionary in english

  • non-profit-making organisation — / nɒn prɒfɪt meɪkɪŋ ɔ:gənaɪ zeɪʃən/, non profit organisation /nɒn prɒfɪt ɔ:gənaɪˌzeɪʃ(ə)n/ noun an organisation (such as a club) which is not allowed by law to make a profit ● Non profit making organisations are exempted from tax. (NOTE: Non… …   Dictionary of banking and finance

  • non-profit-making legal person — pelno nesiekiantis juridinis asmuo statusas Aprobuotas sritis mokesčiai apibrėžtis Juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas nėra pelno siekimas ir kuris gauto pelno pagal jo veiklą reglamentuojančius teisės aktus neturi teisės skirstyti savo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ˌnon-ˈprofit-ˌmaking — adj a non profit organization works in order to help people in some way, rather than in order to make a profit …   Dictionary for writing and speaking English

  • non-profit-making — /nɒn ˈprɒfət meɪkɪŋ/ (say non profuht mayking) adjective → non profit (def. 1). Also, non profitmaking …  

  • nonprofit non-profit-making — noncommercial oncommercial adj. not connected with or engaged in commercial enterprises. Opposite of {commercial}. [Narrower terms: {nonprofit, non profit making ] [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • non-profit-making organization — not for profit organization …   Accounting dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”