Yis

Yis
Yis \Yis\, adv. Yes. [Obs.] [1913 Webster]

``Yis, sir,'' quod he, ``yis, host.'' --Chaucer. [1913 Webster]


The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Yis — ISO 639 3 Code : yis ISO 639 2/B Code : ISO 639 2/T Code : ISO 639 1 Code : Scope : Individual Language Type : Living …   Names of Languages ISO 639-3

  • yis — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : ISO 639 2/T Code : ISO 639 1 Code : Scope : Individual Language Type : Living Language Name : Yis …   Names of Languages ISO 639-3

  • əyiş-üyüş — olmaq dan. – əyilmək, əyri hala düşmək. Mollayevin . . sifəti bozarıb əyiş üyüş oldu. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əyiş-üyüş — (Çənbərək) əyri üyrü. – Kərəntiyi daşa döyməx’dən ağzı əyiş üyüş oluf …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • YIS — Yokohama International School (Academic & Science » Universities) * Your Internet Service (Business » Firms) …   Abbreviations dictionary

  • Yis — Yi(s) ou Lolo(s) populations du sud de la Chine, également établies dans le nord du Viêt nam, du Laos et de la Thaïlande (env. 3 millions de personnes). Ils parlent une langue tibéto birmane. Agriculteurs et éleveurs, ils pratiquent le culte des… …   Encyclopédie Universelle

  • YIS — abbr. whY am I so Stupid? …   Dictionary of abbreviations

  • əyiş — (Ağbaba, Basarkeçər, Çənbərək) ərşin. – Əyişi maηa ver, çörə:i təndirdən çıxardım (Basarkeçər); – Tavaxdakı xamrı əyişnən qazıyırıx (Çənbərək) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • yis — …   Useful english dictionary

  • yış bolmak — sıkı;mak III, 4 ip; kayıştan örülmüş bağ; boyundurukkayışı I, 126, 158, 165, 183, 196, 209, 276,427; I I …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”