adsorptive

adsorptive
adsorptive adsorptive adj. 1. having capacity or tendency to adsorb or cause to accumulate on a surface; displaying {adsorption}. [Narrower terms: {chemisorptive, chemosorptive ] {nonadsorbent}

Syn: adsorbent, surface-assimilative [WordNet 1.5]


The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • adsorptive — adsorb ► VERB ▪ (of a solid) hold (molecules of a gas, liquid, or dissolved substance) in a layer on its surface. DERIVATIVES adsorbable adjective adsorption noun adsorptive adjective …   English terms dictionary

  • Adsorptive stripping voltammetry — Adsorpive stripping voltammetry is similar to anodic stripping voltammetry and cathodic stripping voltammetry except that the preconcentration step is not controlled by electrolysis. The preconcentration step in adsorptive stripping voltammetry… …   Wikipedia

  • adsorptive strength decrease — įgertinis stiprio sumažėjimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kietųjų medžiagų stiprio sumažėjimas dėl aktyviųjų paviršiaus medžiagų įgerties. atitikmenys: angl. adsorptive strength decrease rus. адсорбционное… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • adsorptive strength decrease — adsorbcinis stiprio sumažėjimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Kietųjų medžiagų stiprio sumažėjimas dėl paviršinio aktyvumo medžiagų adsorbcijos. atitikmenys: angl. adsorptive strength decrease rus. адсорбционное понижение прочности …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • adsorptive — adjective see adsorption …   New Collegiate Dictionary

  • adsorptive — See adsorption. * * * …   Universalium

  • adsorptive — adjective Pertaining to, tending toward, or characterized by adsorption. Ant: nonadsorptive …   Wiktionary

  • adsorptive — adj. pertaining to the attraction of a gas or liquid to the surface of a solid (Chemistry) …   English contemporary dictionary

  • adsorptive — ad·sorp·tive …   English syllables

  • adsorptive — adjective having capacity or tendency to adsorb or cause to accumulate on a surface • Syn: ↑adsorbent, ↑surface assimilative • Ant: ↑nonadsorbent (for: ↑adsorbent) • Similar to: ↑ …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”