Discharge

 • 111discharge time constant — iškrovimo trukmės konstanta statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. discharge time constant vok. Entladezeitkonstante, f rus. постоянная времени разрядки, f pranc. constante de temps de la décharge, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 112discharge time — išlydžio trukmė statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. discharge time vok. Entladungsdauer, f rus. продолжительность разряда, f pranc. temps de décharge, m …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 113discharge quenching — išlydžio gesinimas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. discharge quenching vok. Entladungslöschen, n; Löschung einer Entladung, f rus. гашение разряда, n pranc. extinction de décharge, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 114discharge stabilization — išlydžio stabilizavimas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. discharge stabilization vok. Entladungsstabilisierung, f rus. стабилизация разряда, f pranc. stabilisation de décharge, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 115discharge stability — išlydžio stabilumas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. discharge stability vok. Entladungsstabilität, f rus. устойчивость разряда, f pranc. stabilité de décharge, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 116discharge current — išelektrinimo srovė statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. discharge current vok. Entladungsstrom, m rus. ток разряда, m pranc. courant de décharge, m …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 117discharge resistor — išelektrinimo varžas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. discharge resistor vok. Entladungswiderstand, m rus. разрядный резистор, m pranc. résistance de décharge, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 118discharge voltage — iškrovimo įtampa statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Cheminio srovės šaltinio darbinė įtampa. atitikmenys: angl. discharge voltage vok. Entladenspannung, f; Entladungsspannung, f rus. напряжение разряда, n pranc. tension… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 119discharge potential — iškrovos potencialas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Potencialas, kuriam esant prasideda elektrinė iškrova. atitikmenys: angl. discharge potential vok. Entladungspotential, n rus. потенциал разряда, m pranc. potentiel… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 120discharge tank — surinkimo rezervuaras statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Rezervuaras tam tikram žaliavos ar produkcijos kiekiui sukaupti. atitikmenys: angl. discharge tank vok. Sammelbehälter, m; Sammeltank, m rus. приемный резервуар, m… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas