re-survey

 • 81survey — sur·vey || sÉ™r veɪ /sÉ™ n. act of measuring and recording the characteristics of a plot of land; land survey report (often in the form of a map); review, overview; statistical study v. look over, observe; examine carefully, study; measure and… …

  English contemporary dictionary

 • 82survey — verb sə veɪ 1》 look carefully and thoroughly at. 2》 examine and record the area and features of (an area of land) so as to construct a map, plan, or description. 3》 Brit. examine and report on the condition of (a building), especially for a… …

  English new terms dictionary

 • 83survey — v 1. appraise, take stock of, assess; take the measure of, size, size up, judge; ascertain, determine, figure, figure out; reckon, calculate, compute, estimate, Inf. check, Inf. check out. 2. scan, observe, scrutinize, regard, contemplate;… …

  A Note on the Style of the synonym finder

 • 84Survey of English Dialects —    see *English Dialect Survey …

  A Dictionary of English folklore

 • 85survey marker — geodezinis ženklas statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Vietovėje įtvirtintas specialios konstrukcijos įrenginys su žymeniu geodezinio tinklo parametrams fiksuoti. atitikmenys: angl. geodetic beacon; geodetic mark; survey marker; topo… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 86survey means — sėjomainos laukų tikrinimas dėl bulvinių nematodų statusas Aprobuotas sritis fitosanitarija apibrėžtis Procedūra, skirta bulvinių nematodų paplitimui Lietuvos Respublikos sėjomainos laukuose nustatyti. atitikmenys: angl. survey means vok.… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 87survey — kenksmingųjų organizmų tyrimas statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga ir karantino priemonės apibrėžtis Oficiali tam tikrą laiką trunkanti kenksmingųjų organizmų populiacijos charakteristikų arba areale atsiradusių naujų kenksmingųjų organizmų …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 88survey — tyrimas statusas T sritis biomedicinos mokslai apibrėžtis Sistemingas informacijos rinkimas. Informacija gali būti renkama apklausos būdu, atliekant klinikinius tyrimus, laboratorinius tyrimus ir kt. atitikmenys: angl. survey šaltinis Pagrindinės …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 89survey instrument — dozimetras statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Jonizuojančiosios spinduliuotės dozės arba dozės galios matuoklis. atitikmenys: angl. dosage meter; dose meter; dosemeter; dosimeter; survey instrument; surveying instrument… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 90survey instrument — dozimetras statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Įtaisas, aparatas ar sistema, kuri gali būti naudojama tam tikram dydžiui, susijusiam su sugertąja, lygiaverte ar ekspozicine doze, matuoti ar įvertinti. atitikmenys: angl.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas