Exactness

 • 1Exactness — Ex*act ness, n. 1. The condition of being exact; accuracy; nicety; precision; regularity; as, exactness of judgement or deportment. [1913 Webster] 2. Careful observance of method and conformity to truth; as, exactness in accounts or business.… …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 2exactness — index caution (vigilance), diligence (care), particularity, regularity, rigor, truth, veracity …

  Law dictionary

 • 3exactness — 1560s, perfection, from EXACT (Cf. exact) (adj.) + NESS (Cf. ness). Meaning precision is 1640s …

  Etymology dictionary

 • 4exactness — [n] accuracy, precision carefulness, correctness, definiteness, definitiveness, definitude, exactitude, faithfulness, faultlessness, nicety, orderliness, painstakingness, preciseness, promptitude, regularity, rigor, rigorousness, scrupulousness,… …

  New thesaurus

 • 5exactness — [[t]ɪgzæ̱ktnəs[/t]] N UNCOUNT: usu with supp Exactness is the quality of being very accurate and precise. He recalls his native Bombay with cinematic exactness …

  English dictionary

 • 6exactness — tikslumas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Gaminio, medžiagos, technologinio ar kitokio proceso parametro faktinės ir tikrosios vertės atitikimo artumas. atitikmenys: angl. accuracy; exactness vok. Exaktheit, f;… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 7exactness — tikslumas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Matavimo rezultato visuminės paklaidos artumas nuliui. atitikmenys: angl. accuracy; exactness vok. Exaktheit, f; Genauigkeit, f; Genauigkeitsgrad, m; Richtigkeit, f rus.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 8exactness — tikslumas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Skaičiavimo, matavimo arba klasifikavimo rezultatų tikslinimo su pamatine verte kokybinis matas, kai pamatinė vertė, atsižvelgiant į standartus, reglamentus arba susitarimus,… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 9exactness — tikslumas statusas T sritis chemija apibrėžtis Matavimo rezultatų paklaidų artumas nuliui. atitikmenys: angl. accuracy; exactness rus. точность …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 10exactness — tikslumas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. accuracy; exactness; precision vok. Exaktheit, f; Genauigkeit, f; Präzision, f rus. точность, f pranc. exactitude, f; précision, f …

  Fizikos terminų žodynas