Probationer

 • 1probationer — pro·ba·tion·er /prō bā shə nər/ n: one (as an offender or employee) who is on probation Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996. probationer …

  Law dictionary

 • 2Probationer — Pro*ba tion*er, n. [1913 Webster] 1. One who is undergoing probation; one who is on trial; a novice. [1913 Webster] While yet a young probationer, And candidate of heaven. Dryden. [1913 Webster] 2. A student in divinity, who, having received… …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 3probationer — UK US /prəˈbeɪʃənər/ noun [C] LAW ► a criminal who is allowed to stay out of prison if they do not commit another crime and follow particular rules: »The average probationer commits a technical violation within 18 months …

  Financial and business terms

 • 4probationer — *novice, novitiate, apprentice, postulant, neophyte …

  New Dictionary of Synonyms

 • 5probationer — ► NOUN 1) a person serving a probationary period in a job or position. 2) an offender on probation …

  English terms dictionary

 • 6probationer — [prō bā′shənər] n. a person on probation …

  English World dictionary

 • 7probationer — [[t]prəbe͟ɪʃənə(r), proʊ [/t]] probationers 1) N COUNT A probationer is someone who has been found guilty of committing a crime but is on probation rather than in prison. 2) N COUNT A probationer is someone who is still being trained to do a job… …

  English dictionary

 • 8probationer — UK [prəˈbeɪʃ(ə)nə(r)] / US [prəˈbeɪʃ(ə)nər] noun [countable] Word forms probationer : singular probationer plural probationers 1) a probationary worker 2) mainly American someone who has been put on probation for committing a crime …

  English dictionary

 • 9probationer — tiriamasis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokslinio pažinimo objektas – asmuo, apie kurį renkama tiksli informacija. Pedagoginio tyrimo objektas – ugdytiniai, jų grupės, kolektyvai, tarpusavio santykiai, fiziniai ir psichiniai ugdytinių… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 10probationer — praktikantas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Asmuo, įgyjantis specialybės praktinių žinių, lavinantis profesinius įgūdžius kurioje nors įstaigoje, įmonėje, organizacijoje. kilmė vok. atitikmenys: angl. probationer; trainer… …

  Sporto terminų žodynas