Pulverization

Pulverization
Pulverization Pul`ver*i*za"tion, n. [Cf. F. pulv['e]risation.] The action of reducing to dust or powder. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Pulverization — Pulverization. См. Распыление. (Источник: «Металлы и сплавы. Справочник.» Под редакцией Ю.П. Солнцева; НПО Профессионал , НПО Мир и семья ; Санкт Петербург, 2003 г.) …   Словарь металлургических терминов

  • pulverization — (Amer.) pul·ver·i·za·tion || ‚pÊŒlvÉ™raɪ zeɪʃn n. act of crushing; act of grinding into fine particles (also pulverisation) …   English contemporary dictionary

  • pulverization — pulverizacija statusas T sritis chemija apibrėžtis Skysčio arba miltelių purškimas oro srove. atitikmenys: angl. pulverization rus. пульверизация …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • pulverization — kuro malimas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Kietojo kuro (dažniausiai anglių) smulkinimas iki mažų dalelių, kurios oro srautu gali būti tiekiamos į katilo kūryklą. atitikmenys: angl. pulverization vok. Brennstoffaufbereitung, f rus.… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • pulverization — noun see pulverize …   New Collegiate Dictionary

  • pulverization — See pulverizable. * * * …   Universalium

  • pulverization — noun The act of pulverizing …   Wiktionary

  • pulverization — Reduction to powder. * * * pul·ver·i·za·tion also Brit pul·ver·i·sa·tion .pəl və rə zā shən n the act or process of pulverizing * * * pul·ver·iza·tion (pul″vər ĭ zaґshən) [L. pulvis powder] the reduction of any substance to… …   Medical dictionary

  • pulverization — Смотри Пылеприготовление топлива …   Энциклопедический словарь по металлургии

  • pulverization — Смотри Распыление …   Энциклопедический словарь по металлургии

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”