Refrigerating

Refrigerating
Refrigerate Re*frig"er*ate (-[=a]t), v. t. [imp. & p. p. {Refrigerated} (-[=a]`t[e^]d); p. pr. & vb. n. {Refrigerating}.] [L. refrigeratus, p. p. of refrigerare; pref. re- re- + frigerare to make cool, fr. frigus, frigoris, coolness. See {Frigid}.] To cause to become cool; to make or keep cold or cool. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • refrigerating agent — šaldymo terpė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. heat eliminating medium; refrigerating agent; refrigerating medium vok. Kälteübertragungsmittel, n; Kältemedium, n; Kältemittel, n rus. хладагент, m; холодильный агент, m pranc. agent… …   Fizikos terminų žodynas

  • refrigerating medium — šaldymo terpė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. heat eliminating medium; refrigerating agent; refrigerating medium vok. Kälteübertragungsmittel, n; Kältemedium, n; Kältemittel, n rus. хладагент, m; холодильный агент, m pranc. agent… …   Fizikos terminų žodynas

  • refrigerating mixture — šaldomasis mišinys statusas T sritis chemija apibrėžtis Medžiagų mišinys, kuris tirpdamas arba lydydamasis sugeria aplinkos šilumą. atitikmenys: angl. cooling mixture; freezing mixture; frigorific mixture; refrigerating mixture rus. криогенная… …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • refrigerating machine — šaldymo mašina statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. refrigerating machine; refrigerator vok. Kühlmaschine, f; Kältemaschine, f rus. холодильная машина, f pranc. machine frigorifique, f …   Fizikos terminų žodynas

  • refrigerating mixture — šaldymo mišinys statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. freezing mixture; frogorific mixture; refrigerating mixture vok. Kühlgemisch, n; Kältemischung, f rus. криогенная смесь, f; охлаждающая смесь, f pranc. mélange frigorifique, m; mélange… …   Fizikos terminų žodynas

  • refrigerating action — šaldomasis veikimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. cooling action; refrigerating action vok. Kühlwirkung, f rus. охлаждающее действие, n pranc. effet frigorifique, m …   Fizikos terminų žodynas

  • refrigerating capacity — šalčio našumas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Šilumos kiekis, kurį iš šaldomo objekto atima šaldymo įrenginys per laiko vienetą. Šalčio našumas priklauso nuo šaldymo mašinos galios, darbo temperatūros, šaldalo savybių. SI vienetas – J/s… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • refrigerating machine — šaldymo mašina statusas T sritis Energetika apibrėžtis Mašina, gaminanti dirbtinį šaltį, teikiant jai energiją iš šalies. atitikmenys: angl. refrigerating machine vok. Kältemaschine, f rus. холодильная машина, f pranc. machine frigorifique, f …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • refrigerating mixture — šaldymo mišinys statusas T sritis Energetika apibrėžtis Dviejų arba daugiau medžiagų kriohidratai, dažniausiai druskos ir ledo arba sniego mišiniai, kurie tirpdami arba lydydamiesi atima šilumą iš šaldomo objekto. Kad temperatūra būtų kuo žemesnė …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • refrigerating engineering — šaldymo technika statusas T sritis Energetika apibrėžtis Technikos šaka, apimanti žemos (nuo +10 iki –120 °C) temperatūros gavimą ir naudojimą. Šalčio šaltinis paprastai būna šaldymo mašinos, šaldymo mišiniai, sausasis ledas, suskystintosios… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”