Stovine

Stovine
Stovain Sto"va*in, n. Also Stovine Sto"vine . [Stove (a translation of the name of the discoverer, Fourneau + -in, -ine.] (Pharm.) A substance, {C14H22O2NCl}, the hydrochloride of an amino compound containing benzol, used, in solution with strychnine, as a local an[ae]sthetic, esp. by injection into the sheath of the spinal cord, producing an[ae]sthesia below the point of introduction. Called also {amylocaine hydrochloride}. Chemically it is the hydrochloride of the benzoyl ester of 1-(dimethylaminomethyl)-1-methyl propanol. [Webster 1913 Suppl.]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Stovine — Recorded in the spellings of Stoven, Stovin, Stovine, Stoving, and possibly others, this is an English locational surname. It originates from the villaged of Stoven in the East Anglian county of Suffolk, but most if not all early recordings are… …   Surnames reference

  • stovinė — sto•vinė sf. Ėr statinė: Didelę sto•vinę kopūstų priraugiau Rm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stovinėti — stovinėti, ėja, ėjo K, Š, DŽ, NdŽ, KŽ; SD352, Sut, N, L žr. stoviniuoti: 1. Rinkos pakraščiais ima rinktis ir stovinėti būreliai smalsuolių V.Myk Put. Ona Borutienė nusivedė mane prie kalėjimo vartų, kur stovinėjo suimtųjų motinos, žmonos, vaikai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stovinėjimas — sm. (1) Rtr, KŽ → stovinėti: 1. K. 2. Be stovinėjimo, greit nuvažiuos Slm. 3. → stovinėti 7: Kaip tik daug stovinėjimo, tai greit negal mašynavoti Užv. Sumažėtų mechanizmų stovinėjimai, jei būtų sąžiningai atliekamas remontas sp. stovinėjimas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stovinėjimas — dkt. Stovinėjimas valandomi̇̀s prie kabinètų dùrų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • stovinėti — vksm. Kãro muziẽjaus sodẽlyje stovinėjo būrẽlis jaunúolių …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • stovinėdinti — stovinėdinti, ina, ino K caus. stovinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stovinėtojas — ( is K), a smob. (1) kas stovinėja …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Stoven — Recorded in the spellings of Stoven, Stovin, Stovine, Stoving, and possibly others, this is an English locational surname. It originates from the villaged of Stoven in the East Anglian county of Suffolk, but most if not all early recordings are… …   Surnames reference

  • Stovin — Recorded in the spellings of Stoven, Stovin, Stovine, Stoving, and possibly others, this is an English locational surname. It originates from the villaged of Stoven in the East Anglian county of Suffolk, but most if not all early recordings are… …   Surnames reference

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”