Decolorate

Decolorate
Decolorate \De*col"or*ate\, v. t. To decolor. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Decolorate — De*col or*ate, a. [L. decoloratus, p. p. of decolorare.] Deprived of color. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • decolorate — v. remove color, bleach …   English contemporary dictionary

  • decolorate — decolˈorate transitive verb To deprive of colour adjective Without colour • • • Main Entry: ↑decolour …   Useful english dictionary

  • mozaic — MOZAÍC1, mozaicuri, s.n. 1. Lucrare de tehnică decorativă, care constă în ansamblarea artistică a unor bucăţi mici de marmură, de ceramică, de sticlă, de smalţ etc. de diferite culori, lipite între ele cu mortar sau cu mastic. 2. fig. Amestec de… …   Dicționar Român

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”