Detecting

Detecting
Detect De*tect" (d[-e]*t[e^]kt"), v. t. [imp. & p. p. {Detected}; p. pr. & vb. n. {Detecting}.] 1. To uncover; to discover; to find out; to bring to light; as, to detect a crime or a criminal; to detect a mistake in an account. [1913 Webster]

Plain good intention . . . is as easily discovered at the first view, as fraud is surely detected at last. --Burke. [1913 Webster]

Like following life through creatures you dissect, You lose it in the moment you detect. --Pope. [1913 Webster]

2. To inform against; to accuse. [Obs.] [1913 Webster]

He was untruly judged to have preached such articles as he was detected of. --Sir T. More.

Syn: To discover; find out; lay bare; expose.


The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • detecting element — jautrusis elementas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. detecting element; sensing element; sensor vok. Fühlelement, n; Fühlglied, n; Meßfühler, m; Meßwertaufnehmer, m rus. чувствительный элемент, m pranc. élément sensible, m …   Automatikos terminų žodynas

  • detecting element — jutiklis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Matavimo priemonės arba matavimo grandinės dalis, kurią tiesiogiai veikia matuojamasis dydis ir kuri kuria signalą, susijusį su matuojamojo dydžio verte. pavyzdys( iai) a)… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • detecting element — jutiklis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Matavimo priemonės jautrusis elementas, tiesiogiai reaguojantis į ieškomojo sando kiekį ar parametro vertę. atitikmenys: angl. detecting element; primary detector; primary… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • detecting element — jutiklis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Pirminis keitiklis (jautrusis elementas), kurio įėjime veikia matuojamasis dydis. atitikmenys: angl. detecting element; primary detector; primary measuring transducer; sensing… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • detecting instrument — aptiktuvas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Įtaisas ar jų sistema, naudojama objektui, medžiagai, dydžiui, reiškiniui ar vyksmui nustatyti. pavyzdys( iai) a) halogeninis nuotėkio aptiktuvas; b) lakmuso popierius.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • detecting element — detektorius statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Įrangos dalis, reaguojanti į medžiagos, kurioje ji įstatyta, kokį nors savitąjį parametrą (pvz., skysčio paviršių ar temperatūrą). atitikmenys: angl. detecting element;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • detecting element — detektorius statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Įtaisas ar terpė spinduliuotei ar cheminiam junginiui aptikti. atitikmenys: angl. detecting element; detector vok. Detektor, m rus. детектор, m pranc. détecteur, m ryšiai:… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • detecting element — jutiklis statusas T sritis chemija apibrėžtis Matavimo prietaiso jautrusis elementas, tiesiogiai reaguojantis į ieškomojo komponento kiekį ar parametro vertę. atitikmenys: angl. detecting element; sensing element; sensor rus. сенсор;… …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • detecting instrument — aptiktuvas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. detecting instrument; detector vok. Detektor, m rus. детектор, m; обнаружитель, m pranc. appareil détecteur, m; détecteur, m …   Fizikos terminų žodynas

  • detecting action — detektorinis veikimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. detecting action vok. Detektorwirkung, f; Gleichrichterwirkung, f rus. выпрямительное действие, n; детекторное действие, n pranc. effet détecteur, m …   Fizikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”