amplitude modulated

amplitude modulated
modulated modulated adj. (Electronics) 1. Having either amplitude, intensity, frequency, or phase altered at intervals to represent information to be transmitted; -- of the carrier wave of a radio signal transmitted from one device to another for the purpose of conveying information. Opposite of {unmodulated}. [Narrower terms: {frequency modulated}; {amplitude modulated}] [WordNet 1.5]

2. altered in volume as well as tone or pitch. [WordNet 1.5]


The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • amplitude modulated transmitter — moduliuotosios amplitudės siųstuvas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. amplitude modulated transmitter vok. amplitudenmodulierter Sender, m rus. передатчик с амплитудной модуляцией, m pranc. émetteur modulé en amplitude, m …   Automatikos terminų žodynas

  • amplitude-modulated signal — moduliuotosios amplitudės signalas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. amplitude modulated signal vok. amplitudenmoduliertes Signal, n rus. амплитудно модулированный сигнал, m pranc. signal modulé en amplitude, m …   Automatikos terminų žodynas

  • amplitude-modulated metric wave transmitter — metrinių bangų moduliuotosios amplitudės siųstuvas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. amplitude modulated metric wave transmitter vok. amplitudenmodulierter Meterwellensender, m rus. передатчик метровых волн с амплитудной… …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • amplitude modulated signal generator — moduliuotosios amplitudės signalų generatorius statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Moduliuotosios amplitudės signalų, kurių dažnis, įtampa ir moduliavimo faktorius arba koeficientas gali būti fiksuoti arba reguliuojami… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • amplitude modulated signal generator — moduliuotosios amplitudės signalų generatorius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. amplitude modulated signal generator vok. amplitudenmodulierter Signalgenerator, m rus. генератор амплитудно модулированных сигналов, m pranc. générateur… …   Fizikos terminų žodynas

  • amplitude-modulated signal — moduliuotosios amplitudės signalas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. amplitude modulated signal vok. amplitudenmoduliertes Signal, n rus. амплитудно модулированный сигнал, m; модулированный по амплитуде сигнал, m pranc. signal modulé en …   Fizikos terminų žodynas

  • amplitude-modulated wave — moduliuotosios amplitudės banga statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. amplitude modulated wave vok. amplitudenmodulierte Welle, f rus. амплитудно модулированная волна, f pranc. onde d’amplitude modulée, f …   Fizikos terminų žodynas

  • amplitude-modulated — ˈ ̷ ̷ ̷ ̷ˌ ̷ ̷| ̷ ̷ ̷ ̷ˌ ̷ ̷ ̷ ̷ adjective : operating by amplitude modulation …   Useful english dictionary

  • passband of amplitude-modulated signals — moduliuotosios amplitudės signalų praleidžiamųjų dažnių juosta statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. passband of amplitude modulated signals vok. Durchlaßband für Amplitudenmodulationssignal, n rus. полоса пропускания амплитудно… …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • envelope of an amplitude modulated signal — moduliuotosios amplitudės signalo gaubtinė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dviejų laikinių kreivių, sudarančių viršutinę ir apatinę nešlio švytavimo zonos ribas, visuma, gauta moduliuojančiojo signalo fazei tolygiai… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”