Gravitative

Gravitative
Gravitative Gravi*ta*tive, a. Causing to gravitate; tending to a center. --Coleridge. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • gravitative — [grav′i tāt΄iv] adj. 1. of or caused by gravitation 2. tending or causing to gravitate …   English World dictionary

  • gravitative — adjective see gravitation …   New Collegiate Dictionary

  • gravitative — /grav i tay tiv/, adj. 1. of or pertaining to gravitation. 2. tending or causing to gravitate. [1790 1800; GRAVITATE + IVE] * * * …   Universalium

  • gravitative — adj. of or pertaining to gravitation; caused by gravitation …   English contemporary dictionary

  • gravitative — grav·i·ta·tive …   English syllables

  • gravitative — /ˈgrævəˌteɪtɪv/ (say gravuh.taytiv) adjective 1. of or relating to gravitation. 2. tending or causing to gravitate …   Australian-English dictionary

  • gravitative — adjective of or relating to or caused by gravitation • Syn: ↑gravitational • Pertains to noun: ↑gravity, ↑gravitation (for: ↑gravitational) • Derivationally related forms: ↑ …   Useful english dictionary

  • gravitative Wechselwirkung — gravitacinė sąveika statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Viena iš pagrindinių sąveikų. Jos objektai – visos masę turinčios dalelės (sistemos). Elementariųjų dalelių vyksmuose nereikšminga, tačiau lemia didelės masės kūnų… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • gravitative Wechselwirkung — gravitacinė sąveika statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. gravitational interaction vok. Gravitationswechselwirkung, f; gravitative Wechselwirkung, f rus. гравитационное взаимодействие, n pranc. interaction gravitationnelle, f …   Fizikos terminų žodynas

  • gravitative Anziehung — gravitacinė trauka statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. gravitational attraction vok. gravitative Anziehung, f rus. гравитационное притяжение, n pranc. attraction gravitationnelle, f …   Fizikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”