Memorizing

Memorizing
Memorize Mem"o*rize, v. t. [imp. & p. p. {Memorized}; p. pr. & vb. n. {Memorizing}.] [See {Memory}.] [1913 Webster] 1. To cause to be remembered; hence, to record. [Obs.] [1913 Webster]

They neglect to memorize their conquest. --Spenser. [1913 Webster]

They meant to . . . memorize another Golgotha. --Shak. [1913 Webster]

2. To commit to memory; to learn by heart. [1913 Webster]


The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • memorizing — mokymasis atmintinai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Įsiminimas, kol išmokstama gerai atgaminti. Mokymasis atmintinai yra būtina mokymo proceso dalis. Mechaninis įsiminimas turi vykti sąmoningai įsigilinus į medžiagą, kurią reikės išmokti… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • memorizing — įsiminimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Atminties procesas, kai tiksliai įsidėmimas koks nors turinys, pvz., žodžiai, eilėraščiai, formulės ir kt. Trukmės atžvilgiu įsiminimas būna staigus, trumpalaikis ir ilgalaikis. Jis priklauso nuo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • memorizing — įsiminimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vyksmas, padedantis išlaikyti atmintyje informaciją. atitikmenys: angl. memorizing vok. Einprägen, n rus. запоминание …   Sporto terminų žodynas

  • memorizing — memorize (Amer.) mem·o·rize || memÉ™raɪz v. remember, learn by heart, commit to memory (also memorise) …   English contemporary dictionary

  • Giordano Memorization System - GMS — The Giordano Memorization System is a memory development system which was created in 1990 by Vladimir Alekseyevich Kozarenko. Its practical basis applies principles of classic mnemonics with elements from the Giordano Bruno memorization system.… …   Wikipedia

  • Memory — • Memory is the capability of the mind, to store up conscious processes, and reproduce them later with some degree of fidelity Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Memory     Memory    …   Catholic encyclopedia

  • Andriy Slyusarchuk — [verification needed] Andriy Slyusarchuk Born 9 May 1971(1971 05 09) Vinnytsia, Ukraine …   Wikipedia

  • Pi — This article is about the number. For the Greek letter, see Pi (letter). For other uses, see Pi (disambiguation). The circumference of a ci …   Wikipedia

  • Ravi Shankar Godara — (Hindi:रविशंकर गोदारा) has been placed in Guinness Book of Records 2007 for memorizing 17 out of 20 names Dates of Birth in 2 minutes. He was also placed in Limca Book of Records 2006 for memorizing entire log and antilog tables at Jaipur on… …   Wikipedia

  • Memorization — is the process of committing something to memory. The act of memorization is often a deliberate mental process undertaken in order to store in memory for later recall items such as experiences, names, appointments, addresses, telephone numbers,… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”