silversides

silversides
Atherine Ath"er*ine, n. [NL. atherina, fr. Gr. ? a kind of smelt.] (Zo["o]l.) A small marine fish of the family {Atherinid[ae]}, having a silvery stripe along the sides. The European species ({Atherina presbyter}) is used as food. The American species ({Menidia notata}) is called {silversides} and {sand smelt}. See {Silversides}. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Silversides — Sil ver*sides , n. (Zo[ o]l.) Any one of several species of small fishes of the family {Atherinid[ae]}, having a silvery stripe along each side of the body. The common species of the American coast ({Menidia notata}) is very abundant. Called also …   The Collaborative International Dictionary of English

  • silversides — /sil veuhr suydz /, n., pl. silversides. any of several small fishes of the family Atherinidae, having a silvery stripe along each side, as Menidia menidia, inhabiting the Atlantic coast of the U.S. Also, silverside. [1850 55, Amer.; SILVER +… …   Universalium

  • silversides — paprastosios aterinos statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas gentis atitikmenys: lot. Atherina angl. atherines; sand smelts; silversides rus. атерины ryšiai: platesnis terminas – aterininės siauresnis terminas – atlantinė aterina… …   Žuvų pavadinimų žodynas

  • silversides — aterininės statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas šeima apibrėžtis Vandenynų atogrąžų, paatogrąžio, iš dalies vidutinės platumos, priekrantės. Yra gėlavandenių rūšių. silversides30 genčių, per 150 rūšių. Kūno ilgis – iki 10–50 cm.… …   Žuvų pavadinimų žodynas

  • silversides — aterinžuvės statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas būrys atitikmenys: lot. Atheriniformes angl. silversides rus. атеринообразные ryšiai: platesnis terminas – kaulinės žuvys siauresnis terminas – aterininės siauresnis terminas –… …   Žuvų pavadinimų žodynas

  • silversides — noun 1. the common North American shiner • Syn: ↑common shiner, ↑Notropis cornutus • Hypernyms: ↑shiner • Member Holonyms: ↑Notropis, ↑genus Notropis 2. small fishes …   Useful english dictionary

  • silversides — noun plural but singular or plural in construction Date: 1851 silverside …   New Collegiate Dictionary

  • silversides — n. rump of roast beef (British); any of several species of small fish from the family Atherinidae (characterized by silver stripes on each side) …   English contemporary dictionary

  • silversides — sil•ver•sides [[t]ˈsɪl vərˌsaɪdz[/t]] n. pl. sides ich any small fish of the worldwide family Atherinidae, having a silvery sheen, as Menidia menidia[/ex] …   From formal English to slang

  • silversides —    Iao …   English-Hawaiian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”