gauging

gauging
Shirr Shirr, n. (Sewing) A series of close parallel runnings which are drawn up so as to make the material between them set full by gatherings; -- called also {shirring}, and {gauging}. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Gauging — Gauge Gauge (g[=a]j), v. t. [imp. & p. p. {Gauged}; p. pr. & vb. n. {Gauging}] [OF. gaugier, F. jauger, cf. OF. gauge gauge, measuring rod, F. jauge; of uncertain origin; perh. fr. an assumed L. qualificare to determine the qualities of a thing… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • gauging — kalibravimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Mechaninis detalių apdirbimas, kai išoriniai ar vidiniai paviršiai spaudžiami. Kalibruojant tikslinami visi detalės matmenys. atitikmenys: angl. calibration; gaging;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • gauging — kalibravimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Matavimo priemonių visumos (pvz., svarsčių rinkinio) ar vieno daugiamačio mato (pvz., matavimo liniuotės) paklaidų ir pataisų radimas. atitikmenys: angl. calibration;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • gauging — kalibravimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Matavimo priemonės ir etalono rodmenų atitikimo patikrinimas. atitikmenys: angl. calibration; gauging rus. калибрование; калибровка …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • gauging — kalibravimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. calibration; gaging; gauging vok. Kalibrierung, f rus. калибрование, n; калибровка, f pranc. calibrage, m …   Fizikos terminų žodynas

  • Gauging rod — Gau ging rod See {Gauge rod}, under {Gauge}, n. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Gauging station — A Gauging station is a location used by hydrologists or environmental scientists to monitor and test terrestrial bodies of water. Various hydrometry readings are made at gauging stations such as volumetric flow rate, water quality and… …   Wikipedia

  • gauging section — upės skerspjūvis statusas Aprobuotas sritis hidrometeorologija apibrėžtis Upės tekėjimo krypčiai statmena plokštuma, kurią iš apačios riboja dugnas, iš šonų – vagos šlaitai, o iš viršaus – vandens paviršius. atitikmenys: angl. gauging section;… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • gauging winch — hidrometrinė gervė statusas Aprobuotas sritis hidrometeorologija apibrėžtis Prietaisas upės gyliui matuoti ir hidrometriniam suktukui su pasvaru nuleisti į tam tikrą gylį. atitikmenys: angl. gauging winch; hydrometric winch vok. hydrometrischer… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • gauging curve — kalibravimo kreivė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Matuoklio padalų gradavimo, jo paklaidų įvertinimo ar matavimo rezultatų perskaičiavimo kitais matavimo vienetais kreivė. atitikmenys: angl. calibration curve; gaging… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”